De clubavond

Tijdens de clubavonden van Fotoclub Valkenisse gaat het vooral om het bekijken en bespreken van foto’s. Vaak gebeurt dat aan de hand van een thema, waarbij bepaalde thema’s (bijvoorbeeld ‘een serie van 3’) soms terugkeren, zodat onze leden van elkaars foto’s inspiratie kunnen opdoen en zich hierin verder ontwikkelen. Voorbereiding van clubfotowedstrijden kan ook het hoofdonderwerp van de clubavond zijn: hierbij wordt bekeken en beoordeeld welke foto’s namens de club kunnen worden ingezonden. Als er een clubtocht is geweest worden de foto’s daarvan de volgende clubavond vanzelfsprekend uitgebreid bekeken. Verder krijgen individuele leden bij toerbeurt de ruimte om wat meer van hun eigen werk laten zien.

 

De reguliere clubavonden besteden we doorgaans aan het bekijken en bespreken van gemaakte foto's. Sinds kort kunnen we hiervoor bij de Couburg gebruikmaken van een zeer groot en kleurrijk televisiescherm, waarop de getoonde foto's mooi tot hun recht komen. Algemene zaken kunnen aan het begin van de avond kort en in informele sfeer besproken worden, daarna houden we een korte pauze en vervolgens gaan we aan de slag met foto’s!

 

De data en onderwerpen/thema’s van de clubavonden worden gepland in een jaarprogramma, maar vaak wordt dit gedurende het jaar nog wat aangepast zodat we in kunnen spelen op actuele zaken. Hier vind je meer informatie over het programma.

 

Praktische informatie

 

Wanneer

Een keer per twee weken op maandagavond (behalve tijdens schoolvakanties en feestdagen). De clubavonden beginnen om 20u en duren meestal een uur of twee (incl een korte pauze).

 

Waar

We maken gebruik van een vaste ruimte in verenigingsgebouw De Couburg in Koudekerke (gemeente Veere)

 

Hoe

De sfeer is over het algemeen gemoedelijk en informeel. Het gaat bij ons vooral om foto’s en minder om zaken met betrekking tot camera’s en andere uitrusting, hoewel er bij technische vragen vaak wel leden zijn die daarbij kunnen helpen.

 

Kosten:

Voor 2023* bedroeg de contributie €75, inclusief lidmaatschap van de Fotobond**. De contributie wordt betaald per kalenderjaar; zonder tegenbericht wordt het lidmaatschap elk jaar verlengd.

* De hoogte van de contributie wordt door de leden gezamenlijk aan het begin van ieder kalenderjaar vastgesteld.
** Het lidmaatschap van de Fotobond is per 1-1-2024 beëindigd.

 

Kosten van clubuitjes (carpoolen) en deelname aan wedstrijden in clubverband zijn over het algemeen inbegrepen in de contributie. Consumpties tijdens (of na afloop van) de clubavonden zijn in principe voor eigen rekening.

Introducés kunnen vrijblijvend (kosteloos) een paar clubavonden mee komen doen, aanmelding hiervoor is wel vereist. Zie hiervoor onze contactpagina

 

 

Alle foto's en ander beeldmateriaal op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet zonder toestemming van de maker worden gekopieerd of anderszins worden gebruikt/overgenomen. Aan de teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.