De clubavond

Tijdens de clubavonden van Fotoclub Valkenisse gaat het vooral om het bekijken en bespreken van foto’s. Vaak gebeurt dat aan de hand van een thema, waarbij bepaalde thema’s (bijvoorbeeld ‘een serie van 3’) soms terugkeren, zodat onze leden van elkaars foto’s inspiratie kunnen opdoen en zich hierin verder ontwikkelen. Voorbereiding van clubfotowedstrijden kan ook het hoofdonderwerp van de clubavond zijn: hierbij wordt bekeken en beoordeeld welke foto’s namens de club kunnen worden ingezonden. Als er een clubtocht is geweest worden de foto’s daarvan de volgende clubavond vanzelfsprekend uitgebreid bekeken. Verder krijgen individuele leden bij toerbeurt de ruimte om wat meer van hun eigen werk laten zien.

De algemene zaken komen meestal aan het begin van de avond kort (en in informele sfeer) ter sprake, daarna volgt er een gezellige pauze en vervolgens gaan we aan de slag met foto’s!

De data en onderwerpen/thema’s van de clubavonden worden gepland in een jaarprogramma, maar vaak wordt dit gedurende het jaar nog wat aangepast zodat we in kunnen spelen op actuele zaken.

 

Praktische informatie

 

[UPDATE: in verband met de coronacrisis zijn er op dit moment geen clubavonden. Zie ook programma]

 

Wanneer

Een keer per twee weken op maandagavond (behalve tijdens schoolvakanties en feestdagen). De clubavonden beginnen om 20u en duren meestal een uur of twee (incl een korte pauze).

 

Waar

We maken gebruik van een vaste ruimte in verenigingsgebouw De Couburg in Koudekerke (gemeente Veere)

 

Hoe

De sfeer is over het algemeen gemoedelijk en informeel. Het gaat bij ons vooral om foto’s en minder om zaken met betrekking tot camera’s en andere uitrusting, hoewel er bij technische vragen vaak wel leden zijn die daarbij kunnen helpen.

 

Kosten: Lidmaatschap kostte de afgelopen jaren €80 voor een kalenderjaar, dit is inclusief het lidmaatschap van de Fotobond.

De hoogte van de contributie wordt door de leden gezamenlijk aan het begin van ieder kalenderjaar vastgesteld.

 

[UPDATE: voor 2021 hebben wij de contributie sterk gereduceerd vanwege de voortdurende coronacrisis]

Kosten van clubuitjes (carpoolen) en deelname aan wedstrijden in clubverband zijn over het algemeen inbegrepen in de contributie. Consumpties tijdens (of na afloop van) de clubavonden zijn in principe voor eigen rekening.

Introducés kunnen vrijblijvend (kosteloos) een paar clubavonden mee komen doen, aanmelding hiervoor is wel vereist. Zie hiervoor onze contactpagina.